Card image

Progress in Astronomy and Space Science: The Case of Africa

Progress in Astronomy and Space Science: The Case of Africa

Progress in Astronomy and Space Science: The Case of Africa

 • Editor: Oyirwoth Patrick Abedigamba
 • Publisher: OMICS International
 • Chapter 1      
  Asteroseismology
  Authors:

 • Chapter 2      
  Climatology: Uganda
  Authors:

 • Chapter 3      
  Total Electron Content over East Africa
  Authors:

 • Chapter 4      
  Geomagnetic Storm over Africa
  Authors:

 • Chapter 5      
  Astronomy and Space Science in Kenya
  Authors:

 • Chapter 6      
  Astronomy and Space Science in Uganda
  Authors:

 • Chapter 7      
  Astronomy and Space Science in Ethiopia
  Authors:

 • Chapter 8      
  Astronomy and Space Science in Rwanda
  Authors:

 • Chapter 9      
  Astronomy and Space Science in Tanzania
  Authors:

 • Chapter 10      
  Astronomy and Space Science in Zambia
  Authors:

 • Chapter 11      
  Ionospheric Scientilation and Climatology over Kenya
  Authors:

 • Chapter 12      
  Woman in Astronomy and Space Science: Africa
  Authors:

 • Chapter 13      
  Astronomy and Space Science in Nigeria
  Authors:

 • Chapter 14      
  Cosmology and string theory: Africa
  Authors:

 • Chapter 15      
  Plasma Physics
  Authors:

 • Chapter 16      
  Progress made in Norma Cluster study
  Authors:

 • Chapter 17      
  Astronomy and Space Science: Madagascar
  Authors:

 • Chapter 18      
  Astronomy and Space Science Communication in South Africa
  Authors:

 • Chapter 19      
  Space Policy in Africa
  Authors:

 • Oyirwoth Patrick Abedigamba

Follow us on